meYou
Alleen YOU kunt jezelf helen met behulp van de IoPT Methode met me als Facilitator!

Onze organisatie

Zoals een pottenbakker veel tijd en aandacht besteedt om de juiste vormen te creëren. 

Mag jij, vanuit jouw eigen regie, jouw verlangen(s) in contact komen met jouw innerlijke wereld. Hoe ziet die eruit ? 

Wat bepaalt jouw gedrag? 

Wat heb jij gemist? 

Wat is jou aangedaan? 

Hoe ervaar jij jezelf in relaties, tot de ander in privé, & of zakelijke omgeving ?

Vanuit de Methode IoPT kun jij vanuit jouw eigen regie, jezelf helen na het opstellen van jouw verlangen.  

En als Facilitator ben ik slechts een spiegel op jouw woorden.

Mensen zijn kuddedieren en wij zijn altijd op zoek naar verbinding in relatie tot de ander. 

Op hele vroege leeftijd kunnen we trauma's opdoen. Deze kunnen van grote invloed zijn op ons gedrag en ons welbevinden. Hoe eerder we in ons leven een trauma hebben opgedaan hoe groter wij de last daarvan kunnen ervaren. Zo kunnen zaken rondom jouw geboorte zich hebben afgespeeld, die mogelijk een geboorte trauma hebben veroorzaakt. Maar we weten allemaal, dat een pasgeborene een afhankelijkheidsrelatie heeft met de moeder. Als er in dat contact een verstoring is gekomen, kan dat leiden tot een vroegkinderlijk trauma. Een ontstaan trauma, waarin je tot op heden nog alle gevolgen van kunt merken in het aangaan en onderhouden van diverse soorten relaties. 

Als Facilitator heb ik tijdens al mijn opleidingen eerst mijn eigen trauma's herkend, verwerkt en zelf geheeld . Zodat ik juist daardoor ook beter in staat ben om dit bij anderen die ik begeleid, te kunnen (h)erkennen. In zakenvrouwen club.nl staat een interview met mij https://www.zakenvrouwen.club.nl 

Herken jij jezelf in een van of meerdere onderstaande thema's:

> niet geliefd

> niet gewenst

> niet gezien

Als jij op een van deze antwoorden JA  antwoord geeft is een IoPT ervaring zeker de moeite waard om aan te gaan.

> seksueel misbruik (traumaseksualiteit)

> blootgestaan aan geestelijk en of lichamelijk geweld. Dit soort ervaringen kunnen zo overweldigend en of bedreigend voor jou zijn geweest, dat je daarvoor een copingsmechanisme hebt ontwikkeld, om daarmee om te gaan.  En dat dit mogelijk heeft geleid tot maar niets meer te willen voelen vanuit allerlei emoties.

Niet alles is het waard om NIET gevoeld te worden! 

Ook JIJ mag je geliefd voelen, gezien voelen, gehoord voelen. Zelfliefde ervaren, vanuit iedere vezel die jouw identiteit bepalen.

Wil jij jezelf helen? Dan kan een spiegel voor jou nodig zijn, om naar jouzelf te kijken. Daar waar onderliggende verborgen trauma's opgeslagen liggen, waarvan je niet eens wist, dat die er waren.  Als jij voelen in jouw identiteit hebt (moeten) opgegeven *wat vaak op onbewust niveau al is gebeurd* door opgedane vroegkinderlijke trauma's, dan ben je blijven steken in jouw verleden. Dan zal een IoPT sessie dat aan het licht kunnen brengen. Met als enigste doel dat door deze te (h)erkennen jijzelf een verwerkingverwerkingsproces in gang kunt zetten. Waarna  jij jezelf daarin kunt helen.  

Over dat wat JOU is aangedaan! 

Over dat wat JIJ hebt gemist! 

Mijn aanwezigheid is oprecht en zuiver, ik geef enkel resonantie op jouw uitgekozen woorden. * resonantie betekent; teruggeven van emoties en of sensaties in mijn lichaam* In dat wat ik teruggeef ben jij altijd de enige die het (h)erkent. Soms erkent iemand een persoon, maar niet altijd is het een persoon zoals bij " familie opstellingen" het geval is. Het kunnen situaties zijn emoties, of fracties van gebeurtenissen die in jou opgeslagen liggen die jij hebt meegemaakt.  

Mijn geraaktheid is een spiegel voor jou, die jou de mogelijkheid geeft voor (her)erkenning van jouw trauma's.

Ik weet als geen ander filterend te luisteren. Filterend om heel goed hoofdzaken en bijzaken te kunnen scheiden. Want traumatische ervaringen zijn vaak zo intens, waardoor we er als we erover praten ook zo in kunnen verliezen. Daardoor kun je opnieuw getraumatiseerd raken. Omdat je dan in je cognitieve deel van het denken verdwijnt of omdat het zo pijnlijk is dat je dissocieert. Volledig weggaat (afsluit) bij jouw gevoel. Alsof jij praat over een gebeurtenis die zich niet bij jou heeft afgespeeld, maar bij een ander. Dit is een vorm van copingstrategie die jij, om te overleven bij jezelf hebt toegepast. Mijn taak is om jouw wegwijzer te zijn in het proces van 'dat', wat zich in het wetend veld laat zien. Daarom is mijn taak als facilitator om daar waar resonantie aanhaakt op (h)erkenning, dit bij jou aan te geven. 

Trauma's kunnen, als ze niet worden (h)erkent, leiden tot suïcidale gedachten. Soms worden gedachten omgezet in daden. Zo werd ikzelf  in september 2018 opgeschrikt door 3 suïcides, bij jongeren in mijn omgeving. Dat raakte mijn hart zo diep, dat ik besloot om daarin actie te ondernemen: om preventie suïcide, bij jongeren landelijk onder de aandacht te brengen. En daarnaast ook om organisatie 113 ook meer bekendheid te geven. De uitvoering van deze preventie campagne werd vertolkt in een kort filmpje met als titel: `Je kunt niet vliegen wel bellen 113. Zandtovenaar Gert van Vijver vertolkte mijn uitgedachte script in prachtig kort filmpje. Het filmpje werd gelanceerd op 10 september 2019. 

De lancering, het filmpje en mijn missie kreeg landelijke aandacht bij; Hart van Nederland, artikel Trouw en plaatselijke kranten.

*10 september is een vaste dag in het jaar waarin wereldwijd preventie suïcide de aandacht krijgt *