meYou
Alleen YOU kunt jezelf helen met behulp van de IoPT Methode met me als Facilitator!

Mijn missie

Mijn missie is om het strohalmpje te bieden, voor wie daar voor open staat. En voor die personen, die al zoveel geprobeerd hebben, dat nog niet tot heling heeft geleid. Zij zullen zich zeker in deze methode gezien, gehoord voelen en (h) erkend voelen. Doordat hun opgedane ervaringen  gebeurtenissen vanuit trauma's worden (h) erkend en geheeld. Zij worden op een andere manier, vanuit eigen regie, eigen verlangen, in staat gesteld en uitgedaagd, om zichzelf te (kunnen) helen. Ik voel mijzelf bevoorrecht,  om jou te faciliteren, in jouw proces! 

Door dit vanuit mijn professionaliteit, mijn achtergrond en ervaringsdeskundigheid dit bij jou aan te kunnen bieden!

Via de IoPT methode heb je heel vaak te maken met familiesystemen. 

Over familiesystemen weet Els van Steijn, schrijfster van het boek De Fontein, als geen ander hierover uitleg te geven bekijk als je interesse hebt deze video:


Leer meer over de IoPT methode van Franz Ruppert: